Brak grafik

Szerokie pasmo możliwości

Bądź w zasięgu internetu...

2 Etap ŁRST przeszedł ocenę merytoryczną

Miło nam poinformować, że wniosek o dofinansowanie na realizację 2 Etapu ŁRST uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną Komisji Konkursowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łodzkiego na lata 2007-2013.

Czytaj więcej...

2 Etap ŁRST przeszedł ocenę formalną

Miło nam poinformować, że wniosek o dofinansowanie na realizację 2 Etapu ŁRST uzyskał pozytywną ocenę formalną, skutkiem czego został skierowany do oceny merytorycznej, dokonywanej przez Komisję Konkursową. 

Czytaj więcej...

Zaproszenia do składania ofert wysłane

14 czerwca 2012 zaproszenia do składania ofert na przetarg ograniczony na utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowej ramach projektu ŁRST wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zostały wysłane. Dzień później otrzymały je, zgodnie z procedurą przetargową,  cztery podmioty: Telefonia Dialog, TK Telekom, Alcatel-Lucent, a także wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Integrated Solutions oraz Telekomunikacja Polska (grupa Orange).

Termin składania ofert upływa 31 lipca.

Zebranie wykonawców sieci szkieletowej

Między 26 a 29 czerwca 2012 zaproszeni do składania ofert w przetargu na utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowej w ramach ŁRST przedsiębiorcy telekomunikacyjni wzięli udział w zebraniu wykonawców w lokalizacjach węzłów szkieletowych sieci. Potencjalni wykonawcy sieci szkieletowej pod opieką przedstawiciela Zamawiającego przeprowadzili wizje lokalne na terenie wybranych placówek medycznych w Łodzi, Pabianicach, Zgierzu, Sieradzu, Skierniewicach, Warcie, Piotrkowie Trybunalskim i Bełchatowie.

ŁRST ma nowego Operatora Infrastruktury

Podpsanie dokumentów przez Operatorów Infrastuktury
12 czerwca 2012 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy Traugutta 25 zostały podpisane dokumenty związane z przekazaniem infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze pilota Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej. Przedstawiciele przedsiębiorstwa Infratel  kilka dni wcześniej podpisali umowę, za sprawą której stali się Operatorami Infrastruktury na obszarze pilotażu.


Właścicielem infrastruktury jest Województwo a obsługującym jako Operator Infrastruktury zostało wybrane konsorcjum firm:
- Infratel Operator Infrastruktury Sp. z o.o. - jako lider konsorcjum,

Czytaj więcej...