Brak grafik

Szerokie pasmo możliwości

Bądź w zasięgu internetu...

Rozwój telemedycyny w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

22 maja br w sali sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyła się Konferencja pt: „Rozwój telemedycyny w oparciu o e-usługi i nowoczesne szpitalne sieci  szerokopasmowe w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”. Spotkanie rozpoczęła pani Dorota Ryl, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, przybliżając zgromadzonym stan zaawansowania prac w projektach Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna” oraz „Regionalny System Informacji Medycznej”, oba realizowane w synergii przez Województwo. Światłowodowa sieć wybudowana w ramach ŁRST jest znakomitą bazą dla funkcjonalności w ramach e-zdrowia.

Czytaj więcej...

Umowa na utworzenie ŁRST 2 podpisana

24 marca br ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej w ramach realizacji projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 2 Etap” (sygnatura ZP.272.136.2013).

Czytaj więcej...

Konsultacje publiczne zakończone

W terminie 24 marca-7 kwietnia 2014r. Województwo Łódzkie przeprowadziło konsultacje publiczne w ramach projektu pn. „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne, działanie IV.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego.

Czytaj więcej...

Z okazji Wielkiej Nocy...

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy rodzinnych, radosnych i wiosennych chwil życzy zespół ŁRST.

kartka świąteczna

List intencyjny dotyczący sieci ŁRST oraz SIRMAN

25 marca 2014 roku w Urzędzie Marszałkowski Województwa Łódzkiego, spotkał się Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Jacek Walczak, Prezydent Miasta Sieradz, celem podpisania listu intencyjnego. Strony są zainteresowane współpracą w zakresie realizowanych projektów: Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej” oraz „SIRMAN – budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu”. W spotkaniu uczestniczyli także: Krzysztof Pijanowski, po. Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Iwona Wojek, zastępca Dyrektora Departamentu Cyfryzacji oraz zespół projektu Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna.

Czytaj więcej...