Brak grafik

Szerokie pasmo możliwości

Bądź w zasięgu internetu...

Konsultacje publiczne zakończone

W terminie 24 marca-7 kwietnia 2014r. Województwo Łódzkie przeprowadziło konsultacje publiczne w ramach projektu pn. „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne, działanie IV.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego.

Czytaj więcej...

List intencyjny dotyczący sieci ŁRST oraz SIRMAN

25 marca 2014 roku w Urzędzie Marszałkowski Województwa Łódzkiego, spotkał się Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Jacek Walczak, Prezydent Miasta Sieradz, celem podpisania listu intencyjnego. Strony są zainteresowane współpracą w zakresie realizowanych projektów: Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej” oraz „SIRMAN – budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu”. W spotkaniu uczestniczyli także: Krzysztof Pijanowski, po. Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Iwona Wojek, zastępca Dyrektora Departamentu Cyfryzacji oraz zespół projektu Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna.

Czytaj więcej...

Konsultacje publiczne (ŁRST)

Województwo Łódzkie ogłasza konsultacje publiczne w ramach projektu pn. „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne, działanie IV.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego. Niniejsze konsultacje dotyczą planowanego przez Województwo Łódzkie świadczenia bezpłatnej usługi dostępu do Internetu na teranie ośmiu wybranych wojewódzkich placówek medycznych.

Czytaj więcej...

Wybrano wykonawcę sieci ŁRST 2

24 marca 2014 roku ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej w ramach realizacji projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 2 Etap” (sygnatura ZP.272.136.2013).

Czytaj więcej...

Przetarg na realizację sieci ŁRST 2

Z przyjemnością informujemy, iż na stronie bip.lodzkie.pl dostępne jest ogłoszenie o zamówieniu na Utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej w ramach realizacji projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 2 Etap” (ZP.272.136.2013).

Czytaj więcej...