Brak grafik

Szerokie pasmo możliwości

Bądź w zasięgu internetu...

Wybrano wykonawcę sieci ŁRST 2

24 marca 2014 roku ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej w ramach realizacji projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 2 Etap” (sygnatura ZP.272.136.2013).

Czytaj więcej...

Konsultacje publiczne (ŁRST)

Województwo Łódzkie ogłasza konsultacje publiczne w ramach projektu pn. „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne, działanie IV.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego. Niniejsze konsultacje dotyczą planowanego przez Województwo Łódzkie świadczenia bezpłatnej usługi dostępu do Internetu na teranie ośmiu wybranych wojewódzkich placówek medycznych.

Czytaj więcej...

Inspektor nadzoru podpisał umowę

Z przyjemnością informujemy, iż drugi z przetargów na inspektora nadzoru w ŁRST zakończył się wyborem najkorzystniejszej oferty i podpisaniem umowy.

Czytaj więcej...

Przetarg na realizację sieci ŁRST 2

Z przyjemnością informujemy, iż na stronie bip.lodzkie.pl dostępne jest ogłoszenie o zamówieniu na Utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej w ramach realizacji projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 2 Etap” (ZP.272.136.2013).

Czytaj więcej...

Bożonarodzeniowe życzenia od zespołu


zielona kartka swiateczna z choinka

Czytaj więcej...