Brak grafik

Szerokie pasmo możliwości

Bądź w zasięgu internetu...

Konsultacje publiczne (ŁRST)

Województwo Łódzkie ogłasza konsultacje publiczne w ramach projektu pn. „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne, działanie IV.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego. Niniejsze konsultacje dotyczą planowanego przez Województwo Łódzkie świadczenia bezpłatnej usługi dostępu do Internetu na teranie ośmiu wybranych wojewódzkich placówek medycznych.

Treść ogłoszenia w załączeniu.