Brak grafik

Szerokie pasmo możliwości

Bądź w zasięgu internetu...

Konsultacje publiczne zakończone

W terminie 24 marca-7 kwietnia 2014r. Województwo Łódzkie przeprowadziło konsultacje publiczne w ramach projektu pn. „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne, działanie IV.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego.

Konsultacje dotyczyły planowanego przez Województwo Łódzkie świadczenia bezpłatnej usługi dostępu do Internetu na teranie ośmiu wybranych wojewódzkich placówek medycznych.

W terminie konsultacji nie wpłynęło stanowisko, uwaga ani zastrzeżenie do planowanego przedsięwzięcia. Zgłosiły się dwa przedsiębiorstwa zainteresowane planowanym przedsięwzięciem, jednak nie wnoszące uwag do przedmiotu konsultacji.

Dla przypomnienia - Treść ogłoszenia w załączeniu.