Brak grafik

Szerokie pasmo możliwości

Bądź w zasięgu internetu...

Decyzja UKE w sprawie dostępu do Internetu bez pobierania opłat

1 czerwca 2015 r. rozpoczęło się postępowanie konsultacyjne, dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyrażającej zgodę na świadczenie przez Województwo Łódzkie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 8 hotspotów oraz wyrażającej zgodę na świadczenie przez Województwo Łódzkie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą sieci bezprzewodowej, na potrzeby własne 8 placówkom medycznym, znajdującym się na terenie Województwa Łódzkiego wyłonionym w zakresie projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna”, a także określającej zakres i warunki świadczenia przez Województwo Łódzkie usługi dostępu do Internetu. 

 

Więcej: UKE.gov.pl