Brak grafik

Szerokie pasmo możliwości

Bądź w zasięgu internetu...

Akademia Inwestycji Szerokopasmowych

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do udziału w Akademii Inwestycji Szerokopasmowych – cyklu wydarzeń, których celem jest edukacja uczestników w zakresie usprawnienia procesów związanych z wydawaniem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych działań podmiotów publicznych towarzyszących inwestycjom w sieci szerokopasmowe oraz przybliżenie rozwiązań prawnych i dobrych praktyk w tym zakresie.

W okresie od dnia 18 września 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r. w ramach Akademii Sieci Szerokopasmowych odbędzie się 50 bezpłatnych szkoleń tematycznych z zakresu obsługi inwestycyjnej projektów szerokopasmowych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Szkolenia będą obejmowały następujące bloki tematyczne:
• zajęcie pasa drogowego i budowa kanałów technologicznych,
• koordynacja robót budowlanych oraz budowa sieci szerokopasmowych po nowelizacji ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Udział w konferencji i szkoleniach jest bezpłatny. Za ich organizację odpowiada firma Audytel S.A.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń można uzyskać na stronie internetowej: akademiaszerokopasmowa.pl