Brak grafik

Szerokie pasmo możliwości

Bądź w zasięgu internetu...

Zaproszenia do składania ofert wysłane

14 czerwca 2012 zaproszenia do składania ofert na przetarg ograniczony na utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowej ramach projektu ŁRST wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zostały wysłane. Dzień później otrzymały je, zgodnie z procedurą przetargową,  cztery podmioty: Telefonia Dialog, TK Telekom, Alcatel-Lucent, a także wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Integrated Solutions oraz Telekomunikacja Polska (grupa Orange).

Termin składania ofert upływa 31 lipca.