Brak grafik

Szerokie pasmo możliwości

Bądź w zasięgu internetu...

Odbyły się konsultacje publiczne Projektu pn.: „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 2 Etap”

Województwo Łódzkie przeprowadziło konsultacje publiczne projektu pn. „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 2 Etap” (zwanego dalej „Projektem”) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne, działanie IV.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego.
Konsultacje odbyły się w terminie 28 września - 29 października br. Wyniki zostaną niebawem opublikowane na stronie projektu ŁRST.