Brak grafik

Szerokie pasmo możliwości

Bądź w zasięgu internetu...

Wyniki konsultacji społecznych

W ramach realizacji Projektu pn.: „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 2 Etap” (zwanego dalej „Projektem”) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne, działanie IV.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego przeprowadzono konsultacje publiczne w dniach 28.09.2012 – 29.10.2012.

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji publicznych Projektu „ŁRST – 2 Etap” przekazano do publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz portalu polskaszerokopasmowa.

W konsekwencji otrzymania dodatkowych danych od zgłaszającego dokonano aktualizacji obszarów interwencji w tym szczegółowej klasyfikacji miejscowości białych, szarych i czarnych dla projektu „ŁRST – 2 Etap”.

W załączeniu dwie tabele:

  • tabela 1 – Zakres aktualizacji wykonannej w wyniku otrzymanego stanowiska,
  • tabela 2 – Zaktualizowana szczegółowa klasyfikacja miejscowości białych, szarych i czarnych ŁRST – 2 Etap.

Raport końcowy (pdf)

 

W ramach realizacji Projektu pn.: „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 2 Etap” (zwanego dalej „Projektem”) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne, działanie IV.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego przeprowadzono konsultacje publiczne
w dniach 28.09.2012 – 29.10.2012.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji publicznych Projektu „ŁRST – 2 Etap” przekazano do publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz portalu polskaszerokopasmowa. Pełen zestaw dokumentów konsultacyjnych dostępny był na stronie Projektu www.lrst.lodzkie.pl.

Celem konsultacji było prawidłowe zidentyfikowanie obszarów interwencji
w ramach Projektu oraz zapewnienie przejrzystości udzielania pomocy publicznej. Obszary interwencji zostały ustalone na podstawie szczegółowych danych przekazanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zebranych od operatorów na podstawie art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych.

W czasie trwania konsultacji publicznych Projektu „ŁRST – 2 Etap” otrzymano jedno zgłoszenie zawierające stanowisko do załączonych wyników inwentaryzacji oraz na temat planowanych w najbliższych 3 latach inwestycji, na obszarach objętych załączoną inwentaryzacją, w infrastrukturę szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Stanowisko dotyczylo obszaru powiatu wieruszowskiego. W celu zapewnienia wiarygodności planów inwestycyjnych poproszono zgłaszającego o przekazanie dodatkowych danych w tym przypisanie zgodnie z identyfikatorem miejscowości systemu TERYT dla powiatu wieruszowskiego, czy w danej miejscowości są lub będą (w ciągu 3 najbliższych lat) świadczone usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu powyżej 2 Mbps oraz czy w danej miejscowości jest lub będzie (w ciągu 3 najbliższych lat) zlokalizowany węzeł dystrybucyjny wykorzystywany do świadczenia usług hurtowych dla innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

W konsekwencji otrzymania dodatkowych danych od zgłaszającego dokonano aktualizacji obszarów interwencji w tym szczegółowej klasyfikacji miejscowości białych, szarych i czarnych dla projektu „ŁRST – 2 Etap”.

Poniżej załączono dwie tabele. Tabela 1 – Zakres aktualizacji wykonannej
w wyniku otrzymanego stanowiska, oraz Tabela 2 – Zaktualizowana Szczegółowa klasyfikacja miejscowości białych, szarych i czarnych ŁRST – 2 Etap.