Brak grafik

Szerokie pasmo możliwości

Bądź w zasięgu internetu...

Intertelecom 2013

W dniach 11-13 kwietnia 2013 w Łodzi, przy al. Politechniki 4 odbędą się XXIV Międzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej INTERTELECOM.  To wydarzenie prezentujące ofertę firm branży IT/ICT i jako jedyne polskie targi -wpisane zostało do Branżowego Programu Promocji IT/ICT.

Na tegorocznych targach zaprezentują się  zarówno  firmy z Polski jak i z zagranicy, m.in. z Chin, Słowenii, Finlandii. Pokażą one m.in. systemy i sieci telekomunikacyjne i teleinformatyczne,  urządzenia naziemne i satelitarne stacji telewizyjnych i radiowych, oprogramowanie i technologie mobilne oraz urządzenia do odbioru aplikacji mobilnych. Targom tradycyjnie towarzyszyć będą liczne panele dyskusyjne oraz konferencje.

11 kwietnia równolegle z targami odbędzie się konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego, organizowana w ramach spotkań informacyjno-doradczych projektu SIPS (System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa. Konferencję KFS, której celem jest wymiana doświadczeń i informacji w obszarze budowy sieci szerokopasmowych, otworzy Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zaproszeni prelegenci przedstawią m.in. postępy przy budowie regionalnych sieci szkieletowo-dystrybucyjnych i dostępowych w Polsce.

 „Możliwości rozwoju polskiego sektora IT/ICT na rynkach zagranicznych” to z kolei dwudniowa konferencja (11-12 kwietnia) organizowana w ramach programu Ministerstwa Gospodarki - Promocji Polskiej Branży IT/ICT. Udział w niej wezmą  przedstawiciele polskich przedsiębiorstw z branży IT/ICT oraz instytucji otoczenia biznesu i środowiska akademickiego, a także goście zagraniczni związani z branżą usług IT/ICT. Prelekcje prowadzone będą przez doświadczonych ekspertów branży IT, którzy opowiedzą o perspektywach współpracy dla polskich firm IT na wybranych rynkach zagranicznych. Przewidziany jest udział dziennikarzy związanych z sektorem teleinformatycznym z Niemiec, USA, Norwegii, Szwecji, Japonii, Brazylii i Hiszpanii.

Podczas targów odbędzie się także organizowany przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej panel  dyskusyjny „Cyfryzacja – różne formy wykorzystania sygnału telewizyjnego – część II” z udziałem ekspertów rynku telekomunikacyjnego i rynku mediów. Poprowadzi go Prezes PIKE – Jerzy Straszewski. Będzie on kontynuacją wątków rozpoczętych i poruszonych w roku ubiegłym, uaktualniony o zjawiska i dynamikę zmian obserwowanych na rynku w ostatnich miesiącach.

Uzupełnieniem oferty będą  prezentacje najnowszych produktów wystawców. Goście będą mogli także uzyskać informacje  z zakresu bezpieczeństwa przemysłowego, teleinformatycznego, osobowego, tajemnicy przedsiębiorstwa, nowoczesnych technik/technologii gromadzenia i przetwarzania informacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa informacjom prawnie chronionym w firmie/instytucji.
Tegoroczna edycja targów objęta została honorowym patronatem przez: Ministra Gospodarki, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi i Rektora Politechniki Łódzkiej.


Więcej: intertelecom.info