Brak grafik

Szerokie pasmo możliwości

Bądź w zasięgu internetu...

Wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę szkieletu ŁRST

16 kwietnia 2013 roku zakończyły się prace nad wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowej w ramach projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna”.

Po rzetelnej analizie ofert i niezbędnych wyjaśnieniach jako najkorzystniejsza została oceniona oferta Konsorcjum Integrated Solutions Sp. z o.o. oraz Telekomunikacja Polska S.A.

Zamawiający zamierzał na to zadanie przeznaczyć kwotę 29,63 mln zł brutto, jedynie Konsorcjum zaproponowało wykonać zlecone zadanie mieszcząc się w tej kwocie (zaproponowali 29,61 mln zł brutto). Pozostałe przedsiębiorstwa zaproponowały: Exatel - 49,2 mln, Technitel Polska - 34,6 mln zł brutto. Cena była jednym z trzech kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, ponadto była to: jakość rozwiązania oraz czas realizacji.

Konsorcjum Integrated Solutions Sp. z o.o. oraz Telekomunikacja Polska S.A. i Technitel zaproponowały dostawę dwóch par ciemnych włókien światłowodowych, Exatel jednej. Konsorcjum zaoferowało zakończyć budowę w 16 miesięcy, Technitel – w 18 miesięcy, zaś najkrótszy termin zaproponował Exatel - 15 miesięcy.

W ramach zamówienia utworzona ma być sieć szkieletowa Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej, złożona z maksimum dwóch par włókien światłowodowych z węzłami szkieletowymi zlokalizowanymi w 8 szpitalach w województwie łódzkim.

Więcej o sieci szkieletowej można przeczytać w zakładce sieć szkieletowa.
Ze szczegółami zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty można zapoznać się na stronie bip.lodzkie.pl