Brak grafik

Szerokie pasmo możliwości

Bądź w zasięgu internetu...

Umowa na szkielet ŁRST podpisana!

12 czerwca 2013 roku, w samo południe, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, podpisano umowę dotyczącą utworzenia sieci szkieletowej w ramach 1 etapu projektu Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna.  Sygnatariuszami umowy są: Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego, Dorota Ryl, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego oraz Andrzej Zając, jako przedstawiciel konsorcjum Integrated Solutions i Telekomunikacji Polskiej SA, którzy zostali wybrani w trybie przetargu nieograniczonego. Konsorcjum wykona szkielet sieci Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej (ŁRST) czyli wojewódzkiej sieci szerokopasmowej. Wartość oferty to 24 070 000 zł netto (29 606 100 zł brutto).

Bardzo zależy nam na sukcesie regionalnych sieci szerokopasmowych, bo one najlepiej dowodzą, że samorządom trzeba pozwalać na podejmowanie samodzielnych i niezależnych decyzji. Samorząd najlepiej wie, co jest potrzebne lokalnej społeczności i jak to można zrobić. Wspólnie z Urzędami Marszałkowskimi budujemy sieci szkieletowe w województwach lubuskim i pomorskim. Jesteśmy także obecni przy budowie sieci szerokopasmowej w Warmińsko-Mazurskim. Uważam, że Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna zapewni mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz instytucjom administracji państwowej możliwość korzystania z nowoczesnych usług szerokopasmowych, w tym szybkiego dostępu do Internetu. - komentuje Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu Orange Polska.

 Podpisanie umowy przez Witolda Stępnia, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Doroty Ryl, Wicemarszałka Województwa Łódzkiego


W ramach 1 etapu projektu ŁRST planowane jest zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet na terenie wojewódzkich  placówek medycznych dla realizacji zadań jednostek ochrony zdrowia oraz dla obywateli i przedsiębiorców. Dzięki usytuowaniu węzłów sieci na terenie wojewódzkich placówek medycznych zostanie zapewnione również wsparcie dla realizacji projektu Regionalnego Systemu Informacji Medycznej (RSIM). To stanowić będzie jeden z przykładów synergii projektów realizowanych przez Województwo Łódzkie. – zwrócił uwagę Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego.

Wyświetlenie prezentacji dotyczącej projektu ŁRST

W ramach konsorcjum wybudujemy sieć w technologii światłowodowej. Dzięki niej dostęp do Internetu dla mieszkańców województwa będzie szybszy i bezpieczniejszy. W pierwszym etapie projektu skorzysta z niego osiem wojewódzkich placówek medycznych. Technologia, którą wykorzystamy umożliwi m.in. szybkie przesyłanie treści w formacie HD, czyli wysokiej rozdzielczości. Docelowo sieć szkieletowa wraz z planowaną częścią dystrybucyjną będzie umożliwiać także świadczenie usług mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz jednostkom administracji publicznej. To inwestycja, która niewątpliwie przyniesie wiele długofalowych korzyści całemu województwu” – przyznali zgodnie Tomasz Stokowiec, Dyrektor Rynku ICT w Integrated Solutions oraz Andrzej Zając, Dyrektor Sprzedaży, Integrated Solutions.