Brak grafik

Szerokie pasmo możliwości

Bądź w zasięgu internetu...

List intencyjny dotyczący sieci ŁRST oraz SIRMAN

25 marca 2014 roku w Urzędzie Marszałkowski Województwa Łódzkiego, spotkał się Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Jacek Walczak, Prezydent Miasta Sieradz, celem podpisania listu intencyjnego. Strony są zainteresowane współpracą w zakresie realizowanych projektów: Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej” oraz „SIRMAN – budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu”. W spotkaniu uczestniczyli także: Krzysztof Pijanowski, po. Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Iwona Wojek, zastępca Dyrektora Departamentu Cyfryzacji oraz zespół projektu Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna.

W liście czytamy: „Sygnatariusze niniejszego Listu Intencyjnego deklarują solidarnie chęć współpracy pomiędzy Łódzką Regionalną Siecią Teleinformatyczną a Sieradzką Siecią Światłowodową SIRMAN po zrealizowaniu obu projektów.” A także: „Sygnatariusze niniejszego Listu Intencyjnego wyrażają wolę wzajemnego wspierania wszelkich inicjatyw, sprzyjających budowie i rozwojowi Społeczeństwa Informacyjnego.”

Realizacja ww. projektów doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu poprzez zapewnienie konkurencji na rynku hurtowej transmisji danych oraz otwartego dostępu do infrastruktury pasywnej, jaki i do zwiększenia poziomu wiedzy, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców województwa łódzkiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Realizacja projektu SIRMAN polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu ponad 32 km sieci teleinformatycznej, opartej na łączach światłowodowych oraz radiowych, zapewniającej podłączenie 33 podmiotów publicznych na terenie miasta Sieradza, do sieci szerokopasmowego Internetu. SIRMAN połączy w jedną sieć, prowadzone przez miasto, Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Przedszkola, Biblioteki, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Spółki komunalne i Szpital Wojewódzki.

List intencyjny w sprawie współpracy ŁRST

Dodatkowo, powstała sieć pozwoli na uruchomienie na terenie miasta 8 hotspotów i 6 publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP), zapewniających mieszkańcom i podmiotom gospodarczym bezpłatny dostęp do Internetu i usług publicznych. Wybudowana sieć światłowodowa będzie fundamentem realizowanych przez Miasto Sieradz usług elektronicznych i systemów administracji publicznej.

 

Pierwszą usługą, która zostanie wdrożona wraz z uruchomieniem sieci światłowodowej jest telefonia internetowa (VoIP). Realizowana równolegle z projektem SIRMAN inwestycja, nie tylko usprawni komunikację pomiędzy instytucjami i poprawi jej jakość, ale pozwoli także obniżyć koszty funkcjonowania jednostek ze względu na bezpłatne rozmowy wewnątrz sieci SIRMAN.

  Rozmowa Prezydenta miasta Sieradz Jacka Walczaka z Marszałkiem Województwa Łodzkiego Witoldem Stępniem

Sieć światłowodowa SIRMAN, będzie kluczowa w obszarze bezpieczeństwa oraz edukacji. Planowane jest stworzenie systemu powiadamiania o zagrożeniach klęskami żywiołowymi oraz usprawnienie istniejącego systemu monitoringu wizyjnego. Telefony VoIP (w 33 lokalizacjach miasta) będą mogły służyć za telefony alarmowe, czy też kanał komunikacyjny dla osób chcących zgłosić np. zniszczenie mienia miasta” – podkreślał Jacek Walczak, prezydent Miasta Sieradza. „Może dziś to brzmi jak „Matrix”, ale za 10 lat to będzie standard!” – dodaje.

W dziedzinie edukacji potencjał SIRMANA pozwoli na podniesienie atrakcyjności kształcenia uczniów – możliwość prowadzenia lekcji z wykorzystaniem platformy edukacyjnej, sieciowy zbiór pomocy multimedialnych, umożliwi także rodzicom zapoznanie się z wynikami swych pociech bez wychodzenia z domu – wykorzystując dziennik elektroniczny.

 

Symboliczny uścisk dłoni Prezydenta Jacka Walczaka z Marszałkiem Witoldem Stępniem

Podane działania, to tylko przykłady wykorzystania sieci SIRMAN w najbliższych latach. Potencjał tej inwestycji jest tak wielki, że sposób jej wykorzystania ogranicza tylko wyobraźnia i środki finansowe, którymi Miasto będzie mogło dysponować. Po upływie 5 lat od zakończenia projektu, zakłada się możliwość wykorzystania sieci SIRMAN, jako szkieletu sieci światłowodowej dostarczającej Internet do domów mieszkańców Sieradza.

Sieć szkieletowa ŁRST ma zostać oddana do października 2014 roku. 14 marca 2014r. Zgodnie z podpisaną przez Miasto Sieradz umową z wykonawcą inwestycji,  budowa sieci SIRMAN musi zostać ukończona  do 20.02.2015 r.

Więcej zdjęć w galerii