Brak grafik

Szerokie pasmo możliwości

Bądź w zasięgu internetu...

ŁRST ma nowego Operatora Infrastruktury

Podpsanie dokumentów przez Operatorów Infrastuktury
12 czerwca 2012 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy Traugutta 25 zostały podpisane dokumenty związane z przekazaniem infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze pilota Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej. Przedstawiciele przedsiębiorstwa Infratel  kilka dni wcześniej podpisali umowę, za sprawą której stali się Operatorami Infrastruktury na obszarze pilotażu.


Właścicielem infrastruktury jest Województwo a obsługującym jako Operator Infrastruktury zostało wybrane konsorcjum firm:
- Infratel Operator Infrastruktury Sp. z o.o. - jako lider konsorcjum,

- Krak-Man Operator Krakowskiej Sieci Szerokopasmowej - jako członek konsorcjum.

 


Zarówno przedstawiciele Operatora Infrastruktury, jak i członkowie zespołu projektowego ŁRST są przekonani, że ta zmiana zaowocuje korzyściami dla mieszkańców gmin (Dalików, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice i Zgierz) objętych pilotem. Niemniej jednak – by to osiągnąć – sezon wakacyjny w tym roku dla nowego Operatora Infrastruktury będzie bardzo pracowity.