Brak grafik

Szerokie pasmo możliwości

Bądź w zasięgu internetu...

Termin składania ofert na budowę szkieletu ŁRST przesunięty

Między 26 a 29 czerwca br. zaproszeni do składania ofert w przetargu na utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowej w ramach ŁRST przedsiębiorcy telekomunikacyjni wzięli udział w zebraniu wykonawców w lokalizacjach węzłów szkieletowych sieci. W wyniku wizji lokalnych zrodziły się pytania, na które Zamawiający odpowiedział 24 lipca, po czym - zgodnie z procedurami przetargowymi, termin składania ofert został przesunięty na 16 sierpnia br.

14 czerwca 2012 zaproszenia do składania ofert na przetarg ograniczony na utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowej ramach projektu ŁRST wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zostały wysłane do czterech podmiotów: Telefonii Dialog, TK Telekom, Alcatel-Lucent, a także wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia: Integrated Solutions oraz Telekomunikacja Polska (grupa Orange).

Szacunkowa wartość zamówienia to ponad 57 mn zł bez VAT. Wybudowana w jego ramach część szkieletowa ŁRST (Szkielet ŁRST), wykorzystywana będzie początkowo dla potrzeb własnych województwa a docelowo pełnić będzie również funkcję szkieletu dla utworzonej w terminie późniejszym sieci dystrybucyjnej ŁRST. Projekt Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej (ŁRST) zakłada zbudowanie sieci szerokopasmowej na wybranym obszarze województwa łódzkiego, głównie w technologii światłowodowej. Po zakończeniu realizacji inwestycji samorząd powierzy zarządzanie siecią operatorowi telekomunikacyjnemu (Operator Infrastruktury), który wykorzystywać ją będzie do świadczenia hurtowych usług telekomunikacyjnych dla operatorów ostatniej mili.

Węzły sieci szkieletowej zostaną zlokalizowane w szpitalach w: Bełchatowie, Łodzi, Pabianicach, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach, Warcie i Zgierzu.