Brak grafik

Szerokie pasmo możliwości

Bądź w zasięgu internetu...

Uchwała o dofinansowaniu 2 Etapu ŁRST

Informuję, że wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - 2 Etap” złożony przez Województwo Łódzkie Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1288/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r. został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach RPO WŁ 2007-2013.

Ze względu na charakter przedmiotowej inwestycji, procedura podpisywania umowy o dofinansowanie dla w/w projektu została wstrzymana do czasu uzyskania decyzji KE w przedmiotowej sprawie.