Brak grafik

Szerokie pasmo możliwości

Bądź w zasięgu internetu...

Sieci szerokopasmowe - skok cywilizacyjny czy żmudne inwestycje?

14 lutego w Warszawie spotkali się przedstawiciele jednostek rządowych i samorządowych oraz biznesu, aby porozmawiać o przyszłości sieci szerokopasmowych w Polsce. Początek roku 2013 to doskonały moment, by dyskutować o stanie zaawansowania inwestycji w sieci szerokopasmowe oraz dzielić się dobrymi praktykami w tej tematyce.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele jednostek rządowych i samorządowych:

  • Marta Pietrow-Konieczny, Radca Ministra, kierująca Departamentem Telekomunikacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
  • Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego,
  • Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Orange Polska,
  • Rafał Sukiennik, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
  • Krzysztof Witoń, Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowej, Orange Polska,
  • Ewa Wnukowska, Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
  • dr Krzysztof Heller, Właściciel, Infostrategia,
  • Aleksander Biernacki, Wiceprezes Zarządu Exatel.

W trakcie spotkania zaproszeni goście dyskutowali o planie efektywnego wykorzystania infrastruktury szkieletowo - dystrybucyjnej poprzez współpracę wszystkich interesariuszy: inwestora, władz rządowych i samorządowych, firm/organizacji realizujących projekt systemowy.

Więcej:
www.polskaszerokopasmowa.pl
mmcpolska.pl