Brak grafik

Szerokie pasmo możliwości

Bądź w zasięgu internetu...

PROW a Internet szerokopasmowy

21 lutego w sali sejmiku, w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi spotkali się przedstawiciele gmin i związków międzygminnych oraz Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Departamentu Infrastruktury. Szkolenie z zakresu działania: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury przeprowadzono w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przedstawiciele Wydziału Wdrażania Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wydziału ds. Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Infrastruktury, omówili ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej, kwalifikowalność kosztów, a także sposób wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Dla uczestników spotkania szczególnie cenne było nie tylko merytoryczne szkolenie tyczące formalności i dokumentacji, ale również analiza porównawcza dostępnych technologii oraz modeli biznesowych, jakie jednostka samorządowa może przyjąć w ramach planowanego projektu z zakresu szerokopasmowego internetu. Przedstawiciele Wydziału ds. Społeczeństwa Informacyjnego opisali stan realizacji 1 Etapu ŁRST, zwracając uwagę na możliwości przyszłej sieci, ale także przedstawiając dobre praktyki wynikające przyjętego modelu biznesowego.

Wystąpienie Inspektorów, Magdaleny Suchan i Łukasza Wcisłka z Departamentu Cyfryzacji