Brak grafik

Szerokie pasmo możliwości

Bądź w zasięgu internetu...

Swoisty pionier

Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna jest swoistym pionierem pośród kilkunastu podobnych projektów realizowanych na terenie Polski, ze względu za przyjęty model prac.

Elementy wyróżniające ŁRST to:

1. Budowanie etapami:
- łatwiej ruszyć z konkretnymi pracami,
- efektywniejsza aktywizacja partnerów (w tym jednostek terenowych samorządu),
- zdobywanie doświadczeń na projekcie o mniejszej skali.

2. Zaprojektowanie i wybudowanie węzłów szkieletowych w placówkach świadczących usługi medyczne:
- integracja z prowadzonym programem e-Zdrowia,
- szybkie uruchomienie aplikacji Telemedycyny.

3. Realizacja sieci w trybie dostawy (nie zaprojektuj i wybuduj):
- znaczne uproszczenie procedury zamówień,
- brak konieczności uzyskania szczegółowej dokumentacji dotyczącej infrastruktury liniowej, np. decyzji lokalizacyjnych.

4. Wykonanie Projektu Pilotażowego

W ramach realizacji 1 Etapu Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej zrealizowano cześć zwaną pilotażem. Ze względu na złożoność projektu, jego nowatorski charakter, dużą wartość i ogromne znaczenie współpracy stron ważne było, by na okrojonym obszarze (5 gmin: Dalików, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice i Zgierz), móc przetestować zaplanowane działania.

Dzięki takiemu modelowi udało się:
- przetestować współpracę zaangażowanych stron,
- zdefiniować w praktyce role, procesy, zadania i opracować konkretne dokumenty formalizujące współpracę w przyjętym modelu biznesowym,
- zweryfikować zapotrzebowanie na zasoby, w tym kompetencje, jakich wymaga projekt,
- przygotować Urząd Marszałkowski do obsługi sieci telekomunikacyjnej z poziomu właściciela.

Wybór technologii, w której zrealizowany został projekt pilotażowy (technologia radiowa) podyktowany był przede wszystkim faktem, iż dzięki zastosowaniu rozwiązań bezprzewodowych możliwe było szybkie zrealizowanie celów szczegółowych i szybkie wypracowanie zasad dobrych praktyk na działającej sieci, jeszcze przed przystąpieniem do realizacji „dużej” ŁRST.

Po zrealizowaniu projektu ŁRST oraz obserwując równolegle sieci szerokopasmowe, mamy już doświadczenie i dobre praktyki. Zachęcamy do zapoznania się z nimi: Dobre praktyki