Brak grafik

Szerokie pasmo możliwości

Bądź w zasięgu internetu...

ŁRST

„Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna (akronim: ŁRST)”

W ramach realizacji 1 Etapu Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej zrealizowano:

sieć pilotażową w technologii radiowej na okrojonym obszarze (5 gmin: Dalików, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice i Zgierz), w ramach której powstało 6 węzłów (lokalnych punktów dystrybucji);

sieć szkieletową, na którą składają się węzły szkieletowe, zlokalizowane w następujących 8 placówkach medycznych podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego:

  • Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,
  • Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED,
  • Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,
  • Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie,
  • Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,
  • Centrum Psychiatrycznym w Warcie,
  • Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu,
  • Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach.

Długość sieci radiowej: 64,54 km
Długość sieci szkieletowej: 485,46 km
Zasięg sieci: 160 000 osób w zasięgu sieci


Szkielet ŁRST służy zarówno dla potrzeb własnych Województwa jak i dla działalności operatorów "ostatniej mili"

 

sieć bezprzewodowego dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenie wybranych placówek medycznych w woj. łódzkim, dla pacjentów szpitala, osób odwiedzających oraz pacjentów przychodni przyszpitalnych.
Zadaniem tak pomyślanej sieci jest polepszenie warunków pobytu chorych w szpitalu i taka też funkcjonalność została uruchomiona w ramach Projektu. Sama natomiast infrastruktura bezprzewodowa zapewnia możliwość pełnego, profesjonalnego monitoringu medycznego, telediagnostyki i teleterapii pacjentów hospitalizowanych.


Numer i nazwa osi priorytetowej: Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne
Numer i nazwa działania: Działanie IV.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego
Okres realizacji projektu: 01/05/2010 - 15/12/2015 (rzeczowe zakończenie projektu), 31/12/2015 (finansowe zakończenie projektu)
Całkowita wartość projektu: 49 174 879,83  PLN
Dofinansowanie z EFRR: 33 535 568,06  PLN
Wkład własny (Budżet JST): 15 639 311,77  PLN
Miejsce realizacji projektu: Województwo Łódzkie